Privacy policy

We verheugen ons over uw belangstelling voor onze homepage en onze onderneming.

Voor externe links naar vreemde inhouden kunnen we ons daarbij ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle niet aansprakelijk stellen.

De bescherming van uw persoonsgerichte data bij het inwinnen, verwerken en gebruiken ter gelegenheid van uw bezoek op onze homepage ligt ons bijzonder na aan het hart. Uw gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd.

Onderstaand vindt u informaties, welke gegevens tijdens uw bezoek op de homepage geregistreerd en hoe deze gebruikt worden:

1. Inwinnen en verwerken van data

Iedere toegang tot onze homepage en elk afroepen van een op de homepage gedeponeerde file worden opgetekend. Deze geheugenopslag dient voor interne systeembetrokken en statistische doeleinden. Opgetekend worden: Naam van de afgeroepen file, datum en tijdstip van het afroepen, hoeveelheid van getransmitteerde data, kennisgeving van succesvol afroepen, webbrouwser en aanvragende domein.

Verdere persoonsgerichte data worden alleen maar geregistreerd wanneer u deze gegevens vrijwillig, bijvoorbeeld in het kader van een online-aanvraag of een gebruikmaking van ons contactformulier verstrekt.

2. Het gebruiken en doorgeven van persoonsgerichte data

Voor zover u ons persoonsgerichte data ter beschikking heeft gesteld, gebruiken we deze deze alleen maar voor het beantwoorden van uw aanvragen, voor de afwikkeling van met u gesloten contracten en voor de technische administratie.

Uw persoonsgerichte data worden aan derden alleen maar doorgegeven of op een andere manier overgebracht, wanneer dit ten behoeve van de afwikkeling van het contract - in het bijzonder het doorgeven van besteldata aan leveranciers - of voor afrekeningsdoeleinden nodig is of u van tevoren uw toestemming heeft gegeven. U heeft het recht, een verstrekte toestemming met werking voor de toekomst te allen tijde te herroepen.

Het wissen van de opgeslagen persoonsgerichte data gebeurt, wanneer u uw toestemming tot geheugenopslag herroept, wanneer uw kennis voor het nakomen van het met de geheugenopslag beoogde doeleinde niet meer nodig is of wanneer uw opslaan om overige wettelijke redenen ongeoorloofd is.

3. Recht tot inlichtingen

Op schriftelijk verzoek zullen we u graag over de omtrent uw persoon opgeslagen gegevens inlichten.

Veiligheidsaanwijzing:

We doen ons best uw persoonsgerichte data door het gebruiken van alle technische en organisatorische mogelijkheden zo op te slaan dat ze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie via e-mail kan de volledige veiligheid van gegevens door ons niet worden gewaarborgd, zodat we u bij vertrouwelijke informaties de postzending aanbevelen.